ตรวจเยี่ยม ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ตรวจเยี่ยม ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล และ นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล ร่วมตรวจเยี่ยมด้วย