ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานพื้นที่ท่องเที่ยวตามตลิ่งลำน้ำโขง (ระเบียงริมโขง) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในการนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด นักจัดการงานทั่วไป ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานครั้งนี้ด้วย