ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมายให้ นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และ สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในการศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ซึ่งเข้าศึกษาดูงานพื้นที่ท่องเที่ยวตามตลิ่งลำน้ำโขง (ระเบียงริมโขง) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ที่ผ่านมา