ต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ทีมงานถ่ายทำโปรโมท ส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

วันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ , นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาล พร้อม คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่ทีมงานถ่ายทำโปรโมท ส่งเสริมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมีจุดประสงค์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเชียงของ , ส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ ภูมิปัญญาในการดำรงชีพของประมงริมโขง ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น