ต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) อำเภอแม่สาย

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี ได้เป็นประธานในการต้อนรับ คณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) อำเภอแม่สาย นำโดย นายประเทือง เสนรังษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ นางสาวสุนีย์ เรียนชัย ครูวิทยฐานะชำนาญการได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ในการนี้ นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด นางมนตกานต์ สารทักษิณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับด้วย