ท่านนายกเฉลิม ตาวิยะ และ คณะร่วมทอดผ้าบังสุกุลพระครูสถิตธรรมานันท์

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 โดยกองกิจการในพระองค์ และตัวแทนจากสำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้นำเครื่องเกียรติยศเชิงชาย(หีบศพ) ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อนำมาบรรจุสรีระสังขาร พระครูสถิตธรรมานันท์ (อานนท์ ฐิตธมฺโม) ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564 ในการนี้ได้มีการทอดผ้าบังสุกุล จำนวน 8 ชุด นำทีมโดยท่านนายกเฉลิม ตาวิยะ และคณะ