นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของได้ให้การต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม

วันอังคารที่ 6 กรกฏาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องทำงานนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ศรีธินนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ในการนี้ คณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับด้วย