รับมอบ ฟ้าทะลายโจร และ Bryonia 200c

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบ ฟ้าทะลายโจร และ Bryonia 200cสำหรับเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย จากนางสาวฐิติพร ธาดาเดช กลุ่มโสดาโพธิสัตว์มูลนิธิเพื่อนแห่งชีวิต และสมาคมโฮมิโอพาธีย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งมอบยาให้แก่ผู้ป่วยในศูนย์แยกกักในชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ/Community Isolation