บรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ สบสม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

บรรยากาศพิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ สบสม อ.เชียงของ จ.เชียงราย