บันทึกข้อตกลง “MOU” ว่าด้วยความร่วมมือ”การบริหารจัดการพื้นที่บ่อขยะบ้านหัวเวียง

ในวันศุกร์ ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม บันทึกข้อตกลง "MOU" ว่าด้วยความร่วมมือ"การบริหารจัดการพื้นที่บ่อขยะบ้านหัวเวียง หมู่ที่1 ระหว่างเทศบาลตำบลเวียงเชียงของกับบ้านหัวเวียง หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย