ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการงานต่างๆของสำนักปลัด

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม ส่วนงานสำนักปลัด เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการงานต่างๆของสำนักปลัด โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานทุกส่วนของสำนักปลัด ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน