ประชุมทีมสำรวจฝาย เพื่อสรุปการดำเนินงาน

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุมทีมสำรวจฝายเพื่อสรุปการดำเนินงาน เช่น ที่ตั้งพิกัด/สภาพฯ/ภาพถ่าย/ และจะได้ดำเนินงานต่อไป