ประชุมหารือเตรียมความพร้อม การดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้จัดการประชุมหารือเตรียมความพร้อม การดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดย นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เพื่อหารือแนวทางเส้นทางและแนวเขตรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน รวมถึง วุสดุอุปกรณ์ อัตรากำลังคน ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่บริเวณ ถนนสายกลางโรงแรมทีคการ์เด้นท์เชียงของถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4