ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเปิดเมืองเชียงของ New normal

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ รับมอบหมายจากที่ว่าการอำเภอเชียงของ ในการจัดประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเปิดเมืองเชียงของ New normal (เที่ยวเชียงของเมืองปลายทางแห่งความสุขที่หลากหลาย) หนาวกาย สบายใจ กลางสายหมอกสวย ด้วยดอกไม้ หน้ายล ดนตรี กีฬา ผ้าทองาม ตามระเบียงโขง เมืองเชียงของ เชียงราย โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ณ พื้นที่ระเบียงโขง โรงแรมน้ำโขงรีเวอร์ไซค์ เวลา 17.00 น. ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวและอาชีพของประชาชนในเขตอำเภอเชียงของ ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธานในการประชุม พร้อมภาคีเครือข่ายในพื้นที่เข้าประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน