ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะ

ในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 18.30 น. ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ , สมาชิกสภา นำโดย นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาล และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการบ่อขยะ ร่วมกับ หมู่บ้านหัวเวียง เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการบ่อขยะ ร่วมกัน