ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณระเบียงริมโขง

วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และ นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณระเบียงริมโขง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชียงของและพัฒนาภูมิทัศน์พื้นที่ ริมแม่น้ำโขง โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ