ปั่น2ล้อ เติมบุญเลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 05.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมงาน "ปั่น2ล้อ เติมบุญเลียบถิ่นปลาบึกครั้งที่ 4” โดยได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับนักปั่นที่มาจากหลายจังหวัด นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในพิธี และได้มีจุดปล่อยตัวและจุดสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดไคร้ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จัดโดย สโมสรโรตารี่เชียงของ อำเภอเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลริมโขง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ สาธารณสุขอำเภอเชียงของ ชมรมเชียงของไบค์