พระครูสุวัฒน์สิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ มอบเงินและน้ำดื่มให้กับศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 08.39 น. พระครูสุวัฒน์สิกขการ รองเจ้าคณะอำเภอเชียงของ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ บริจาคเงินจำนวน 10,000.- (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และน้ำดื่มจำนวน 30 แพ็คให้กับศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ภายใต้สถานการณ์โควิด - 19 เพื่อนำช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่จำเป็นต้องแยกกัก หรือกักตัว เพื่อสังเกตอาการ จนเป็นเหตุไม่สามารถออกไปทำงาน ขาดรายได้ หรือดำรงชีวิตได้ตามปกติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ฯลฯ