คณะผู้บริหารร่วมกับกลุ่มพลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร ดำเนินกิจกรรมร่วมกับ กลุ่มพลังผู้หญิงเพื่อการเปลี่ยนแปลงและมูลนิธิศูนย์เพื่อน้องหญิง เพื่อมุ่งเน้นที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี โดยเป็นการรณรงค์ตลอดเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้สังคมตระหนักและร่วมป้องกันขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี