พิธีมอบ ผ้าห่มกันหนาวภายใต้ โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 พ.ศ.2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คุณสมชัย สุทธิกุลพานิช ประธานคณะที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมพิธีมอบ ผ้าห่มกันหนาวภายใต้ โครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 22 พ.ศ.2564 จำนวน 15,000 ผืน

ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้นำบู๊ทของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเวียงเชียงของ โครงการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อประชาสัมพันธ์ถึงคลินิกยุติธรรม รับปรึกษากฏหมาย ฟรี รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมาย กองทุนยุติธรรม ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาช่วยเหลือ ฟื้นฟู คืนคนดีสู่สังคม โดยทนายจันทร์ทร วัชรพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ