พิธีสืบชะตาเมืองเชียงของ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564 วัดสบสม หมู่ 3 จัดพิธีสืบชะตาเมืองเชียงของ ประจำปี 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดสบสม หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีพระครูบวรรัตนธรรม เจ้าอาวาสวัดสบสม เจ้าคณะอำเภอเชียงของ เป็นประธานคณะสงฆ์และนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการนี้ นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ทั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมพิธีนี้เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามได้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัดด้วย สนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ