พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 วัดหาดไคร้

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดหาดไคร้ บ้านบ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง ในโอกาสนี้ พรุ่งนี้ วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฏาคม 2564 ขอเชิญร่วมหล่อเทียนเข้าพรรษาที่ วัดสบสม หมู่3 บ้านสบสม ตำบลเวียง ต่อไป