พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดสบสม

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 นำโดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดสบสม