พิธีหล่อเทียนพรรษาเนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2564 ณ วัดพระแก้ว

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 ณ วัดพระแก้ว บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จัดกิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมทำพิธีหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน