ภาพบรรยากาศร่วมกันเพาะกล้าดอกไม้ เพื่อเตรียมนำมาปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณระเบียงโขง

ภาพบรรยากาศ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันเพาะกล้าดอกไม้ เพื่อเตรียมนำมาปลูกปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณระเบียงโขง ในเขตเทศบาลฯ ในกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564