มอบถุงยังชีพ ให้ผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ มอบหมาย สำนักปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ประสานสมาคมคนตาบอดไทย เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้ผู้พิการทางสายตา 1.นางสุดา ณ เชียงใหม่ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 2.นายสังเวียน เรวรรณ์ บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 8 3.นายต๋า สุยะตา บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12 ในโอกาสนี้ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่มอบสิ่งของดังกล่าว