มอบสีและวัสดุอุปรณ์ให้กับทีมงานขัวศิลปะ

วันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี , นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัด มอบสีและวัสดุอุปรณ์กับทีมงานขัวศิลปะ เพื่อใช้ดำเนินการวาดภาพศิลป์ ตามกิจกรรมวาดภาพศิลป์เพื่อรองรับงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ พ.ศ.2566 (Thailand Biennale, Chaingrai 2023) ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2564 ณ บริเวณระเบียงริมโขง ท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย