มอบเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเสียชีวิต นายนิรัญ พรหมมินทร์ พนักงานประจำรถขยะ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวภัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล/รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และได้ร่วมกันมอบเงินช่วยพิเศษ กรณีพนักงานเสียชีวิต นายนิรัญ พรหมมินทร์ ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา