รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอเชียงของ

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ลานหน้าอาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็ด (OSS) ที่ว่าการอำเภอเชียงของ นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานในการปล่อยแถวขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอเชียงของ ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายกษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว