ประชุมหารือการจัดเตรียมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยกองการศึกษา จัดประชุมหารือการจัดเตรียมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก ในวันที่ 18 เมษายน 2564 โดยมี นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นประธาน พร้อมด้วย พระครูวิโรจน์ ภัทรคุณ เจ้าอาวาสวัดหาดไคร้ และคณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องจากบ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ทั้งนี้ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่่สืบต่อกันมาของผู้มีอาชีพหาปลาบึกซึ่ง ก่อนจับปลาจะต้องมีพิธีบวงสรวงก่อนลงจับปลา เพื่อเป็นการขอขมาและเป็นความเชื่อของชาวประมงว่าสามารถช่วยให้จับปลาบึกได้ ทั้งนี้ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกนี้ จัดขึ้นทุกวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี ณ ลานหน้าวัดหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และสนับสนุนงบประมาณโดย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ