รับมอบกระเช้า แสดงความยินดีจาก ธนาคาร ธกส สาขาเชียงของ

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายกษิดิศ พชระเศรณี และ นายฐ์มณฑล ศิริธาราธิกุล รองนายกเทศมนตรี นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นายจันทร์ทร วัชพลพงษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รับมอบกระเช้า แสดงความยินดีจาก ธนาคาร ธกส สาขาเชียงของ เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ