รับมอบภาพวาด wall art วิถีเชียงของ “Chiangkhong Way“

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณระเบียงริมโขง ท่าผาถ่าน ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และนางภัทร์ธีนันท์ บุญสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดได้เข้าร่วมพิธีการรับมอบภาพวาด wall art วิถีเชียงของ "Chiangkhong Way“ กิจกรรมวาดภาพศิลป์ งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ (Thailand Biennale, Chiangrai 2023) ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดย จังหวัดเชียงราย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, สมาคมขัวศิลปะ, ที่ว่าการอำเภอเชียงของ, เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ และสภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ และภาคเอกชน