ร่วมงานฌาปนกิจ ของนาย นายนิรัญ พรมมินทร์ คนงานประจำรถขยะ

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 25564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ , นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาล ,นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมงานฌาปนกิจ ของนาย นายนิรัญ พรมมินทร์ คนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งทางเทศบาลตำบลเวียงเชียงของขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างยิ่ง