ร่วมทำบุญสลากภัตต์ที่วัดพระแก้วและวัดหลวง

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล นางสาวธัญญาภรณ์ ทะสม รองปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมทำบุญสลากภัตต์ที่วัดพระแก้ว หมู่ 8 และวัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง เพื่อเป็นการรักษาขบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม โดยมีกำหนดการทำบุญสลากภัตต์กับวัดภายในเขตเทศบาลฯดังนี้

1. วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 12 เวลา 10.00 น.

2. วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ วัดสบสม หมู่ที่ 3

3. วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 ณ วัดหาดไคร้ หมู่ที่ 7

ในโอกาสนี้ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ ถวายเครื่องไทยทาน เช่น ผลไม้ เครื่องอุปโภคบริโภค หรือปัจจัยตามศรัทธา ตามหัววัดต่างๆ อย่างไรก็ตาม โปรดสวมหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า พร้อมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองเข้าร่วมงานนี้ ตามความเหมาะสมต่อไป