ร่วมทำบุญสลากภัตต์ วัดหาดไคร้

วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาล พร้อมพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ร่วมทำบุญสลากภัตต์ที่หาดไคร้ หมู่ 7 เพื่อเป็นการรักษาขบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม