ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 12,000 ขวด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

วันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 พระอาจารย์เซ็งกิม กตสิทฺโธ เจ้าอาวาสวัดกิ่วกาญจน์ ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ พระมหาวสวัตติ์ นนฺทธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดน้ำม้า ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 12,000 ขวด เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ได้ใช้ตามภารกิจต่างๆ อันเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ จากการประสานของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้