ร่วมประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตธรรมานันท์

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ วัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายเฉลิม ตาวิยะ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถิตธรรมานันท์ (อานนท์ ฐิตธมฺโม) ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2564 เพื่อเตรียมความพร้อมและให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย