ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์ (ออนนท์ ฐิตธมุมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าอาวาววัดหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ เมรุชั่วคราวปราสาทล้านนา ริมแม่น้ำโขง ลานท่าผาถ่าน วัดหลวง