ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์

เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดยนายเฉลิม ตาวิยะ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูสถิตธรรมานันท์ (ออนนท์ ฐิตธมุมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าอาวาววัดหลวง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ณ เมรุชั่วคราวปราสาทล้านนา ริมแม่น้ำโขง ลานท่าผาถ่าน วัดหลวง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา