ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นายสุภฤกษ์ อนุตรพงค์ ปลัดเทศบาล , นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วย นายนาวินโย เทพกิจ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของทุกท่าน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564