ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV

วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นาง สุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ และนาย กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบกล้อง CCTV จุดติดตั้งพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืด บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 จุดติดตั้งสนามฟุตซอลเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 จุดติดตั้งสี่แยกไฟแดง บ้านสบสม หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ เพื่อแก้ไขปรับปรุงและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติต่อไป