ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อม ดร.กษิดิศ พชระเศรณี รองนายกเทศมนตรี และ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกเทศมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เพื่อติดตามสถานการณ์ระดับน้ำ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในการช่วยเหลือประชาชนหากเกิดอุทกภัยขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำ จาก พายุพายุดีเปรสชัน “โคะงุมะ” โดยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของจะทำการแจ้งข่าวสาร การรายงานสภาพอากาศการแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์จากเทศบาลตำบลเวียงเชียงของให้ติดตามได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ หากเกิดกรณีเร่ง ด่วน สามารถโทรศัพท์ได้ที่ สายด่วนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ : 053-791199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง