ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไข กรณีรั้วชำรุด

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาและร่วมหาแนวทางแก้ไขกรณีรั้วชำรุด จากการเล่นเครื่องเล่นของเด็กและเยาวชนบ้านเวียงแก้วหมู่ 8 ตำบลเวียง เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไป