ลงพื้นที่ตรวจสอบราวเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านเวียงแก้ว

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.15 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ตรวจสอบราวเหล็กบริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้านเวียงแก้ว ในบริเวณใกล้เคียง สนามเด็กเล่นบ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง เพื่อตรวจสอบการชำรุด และความเรียบร้อยฯลฯ