ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน บ้านหาดไคร้

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ลานหน้าวัดหาดไคร้ บ้านหาดไคร้ หมู่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดยนายสุภฤกษ์ อนุตรพงศ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ ได้นำพนักงาน และเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน บ้านหาดไคร้เพื่อเป็นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และเป็นการเตรียมความพร้อมต้อนรับสงกรานต์ 2564 โดยท่าหาดไค้ร จะจัดเป็นสถานที่จัดงานพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึก วันที่ 18 เมษายน 2564 นี้ อย่างไรก็ตาม โปรดช่วยดูและรักษาความสะอาดด้วย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อไป เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้