ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์หัตกรรม บ้านเวียงแก้ว

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 16.20 น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ โดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ ประเมินความพร้อมในการจัดตั้งเป็นศูนย์หัตกรรม บ้านเวียงแก้ว ในอนาคต โดยศูนย์ดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับสนามเด็กเล่นบ้านเวียงแก้ว หมู่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย