ลงพื้นที่ระเบียงริมโขง เพื่อตรวจงานระเบียงริมโขง

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ระเบียงริมโขง เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร นางประกาย บุญประคอง ประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ระเบียงริมโขง เพื่อตรวจงานระเบียงริมโขง