ลงพื้นที่สำรวจหน้างานบริเวณระเบียงริมโขง เขตบ้านเวียงแก้ว

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจหน้างานบริเวณระเบียงริมโขง เขตบ้านเวียงแก้ว ติดต่อเขตบ้านวัดหลวง เพื่อตรวจความเรียบร้อยหน้างาน ก่อนที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้ทำการตัดต้นมะพร้าวที่อาจโค่นล้มลงมา อันอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวได้