ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายจาก วาตภัยเมื่อคืน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 โครงการช่วยเหลือประชาชน ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตำบลตรีตำบลเวียงเชียงของ และ นายนครินทร์ สิริราช เลขานุการนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจความเสียหายจาก วาตภัยเมื่อคืน วันที่ 13 กันยายน 2564 ณ บ้านวัดหลวง หมู่ 2 ตำบลเวียง