ลงสำรวจพื้นที่ที่ควรพัฒนาปรับปรุงภายในเขตเทศบาล

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ นำโดย นางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุภฤกษ์ อนุตรงพงศ์ ปลัดเทศบาล และ เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่ที่ควรพัฒนาปรับปรุงภายในเขตเทศบาล เพื่อวางแผนปฏิบัติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลเวียงเชียงของให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป